Vyhľadávanie podľa kategórií

Vyberte si jednu z kategórií a nájdite odpoveď na svoju otázku
Od koľkých rokov môže cestovať dieťa bez sprievodu?
Preprava detí do dovŕšenia 16 (šestnásť) rokov bez sprevádzania dospelým cestujúcim po dovŕšení 18 (osemnásť) rokov nie je povolená. Výnimkou je len pravidelné cestovanie do/zo školského zariadenia. Takéto dieťa cestuje s podpísaným Vyjadrením súhlasu rodiča, resp. zákonného zástupcu.
Pomohla vám táto odpoveď?
Na čo slúži Vyjadrenie súhlasu zákonného zástupcu?
Ak je maloletá osoba (od dovŕšenia 16 (šestnásť) rokov) prepravovaná do iného štátu bez svojho rodiča/zákonného zástupcu je povinná Dopravcovi predložiť podpísané Vyjadrenie súhlasu rodiča, resp. zákonného zástupcu. Dieťa sa pri nástupe do autobusu preukáže vodičovi podpísaným Vyjadrením súhlasu a platným cestovným dokladom . Bez splnenia uvedených povinností je Dopravca oprávnený odmietnuť vykonať prepravu takejto maloletej osoby. Vyjadrenie súhlasu rodiča, resp.zákonného zástupcu  je zverejnené na webovej stránke dopravcu.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné použiť autosedačku?
Maloleté osoby  nie je možné prepravovať v lone ani na kolenách. V prípade, že všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú splnenie osobitnej povinnosti súvisiacej s prepravou maloletých osôb (napr. zabezpečenie prepravy v detskej sedačke, resp. v obdobnom zadržiavacom zriadení) je cestujúci, resp. osoba sprevádzajúca maloletú osobu zabezpečiť splnenie tejto povinnosti. Detské sedačky alebo podsedáky nie sú bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu. Pre deti vo veku 3 - 9 rokov máme k dispozícii autosedačku, ktorú si odporúčame rezervovať v dostatočnom predstihu prostredníctvom kontaktného centra info@slovaklines.sk.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako cestovať s detským kočiarom?
Cestujúci môže prepraviť ako batožinu aj štvorkolieskový detský kočík. Na prepravu sú povolené iba kočíky s dieťaťom; pokiaľ to prevádzkové pomery na trati dovoľujú. Takýto kočík sa prepravuje zadarmo.
Pomohla vám táto odpoveď?
Od koľkých rokov môže cestovať dieťa bez sprievodu?
Preprava detí do dovŕšenia 16 (šestnásť) rokov bez sprevádzania dospelým cestujúcim po dovŕšení 18 (osemnásť) rokov nie je povolená. Výnimkou je len pravidelné cestovanie do/zo školského zariadenia. Takéto dieťa cestuje s podpísaným Vyjadrením súhlasu rodiča, resp. zákonného zástupcu.
Pomohla vám táto odpoveď?
Na čo slúži Vyjadrenie súhlasu zákonného zástupcu?
Ak je maloletá osoba (od dovŕšenia 16 (šestnásť) rokov) prepravovaná do iného štátu bez svojho rodiča/zákonného zástupcu je povinná Dopravcovi predložiť podpísané Vyjadrenie súhlasu rodiča, resp. zákonného zástupcu. Dieťa sa pri nástupe do autobusu preukáže vodičovi podpísaným Vyjadrením súhlasu a platným cestovným dokladom . Bez splnenia uvedených povinností je Dopravca oprávnený odmietnuť vykonať prepravu takejto maloletej osoby. Vyjadrenie súhlasu rodiča, resp.zákonného zástupcu  je zverejnené na webovej stránke dopravcu.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné použiť autosedačku?
Maloleté osoby  nie je možné prepravovať v lone ani na kolenách. V prípade, že všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú splnenie osobitnej povinnosti súvisiacej s prepravou maloletých osôb (napr. zabezpečenie prepravy v detskej sedačke, resp. v obdobnom zadržiavacom zriadení) je cestujúci, resp. osoba sprevádzajúca maloletú osobu zabezpečiť splnenie tejto povinnosti. Detské sedačky alebo podsedáky nie sú bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu. Pre deti vo veku 3 - 9 rokov máme k dispozícii autosedačku, ktorú si odporúčame rezervovať v dostatočnom predstihu prostredníctvom kontaktného centra info@slovaklines.sk.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako cestovať s detským kočiarom?
Cestujúci môže prepraviť ako batožinu aj štvorkolieskový detský kočík. Na prepravu sú povolené iba kočíky s dieťaťom; pokiaľ to prevádzkové pomery na trati dovoľujú. Takýto kočík sa prepravuje zadarmo.
Pomohla vám táto odpoveď?

Chcete byť prvý,
kto bude vedieť o blížiacich sa akciách?

Pripojte sa k odoberaniu našich noviniek e-mailom a my vám o tom všetkom určite povieme

E-mail je povinný

Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a produktoch

Pre prihlásenie k odberu noviniek musíte najprv súhlasiť so spracovaním vašich údajov

Ďakujeme za prihlásenie
k odberu noviniek
Copyright 2018 Slovak Lines, a.s. | Created by ljstudiocreatives