Vyhľadávanie podľa kategórií

Vyberte si jednu z kategórií a nájdite odpoveď na svoju otázku
Ako často premávajú autobusy do Viedne?
Cestovný poriadok nájdete tu.
Pomohla vám táto odpoveď?
Musím mať lístok vytlačený?
Na všetkých linkách prevádzkovaných dopravcom Slovak Lines nie je podmienkou mať vytlačený cestovný doklad. Cestujúci sa môže preukázať v čase nástupu na prepravu aj platným QR kódom uloženom v elektronickom zariadení (mobil, tablet, počítač). Ak sa cestujúci nevie preukázať u vodiča vopred zakúpeným cestovným lístkom, je povinný si zakúpť nový cestovný lístok.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné cestovať v iný dátum alebo čas, než je uvedený na lístku?
Cestovný lístok je platný na konkrétny deň a čas. Cestujúci však môže použiť svoj cestovný lístok aj na cestovanie skorším spojom rovnakej linky - maximálne dve hodiny vopred, pokiaľ je na skoršom spoji dostatočný počet voľných miest. V takomto prípade cestujúci doplatí rozdiel ceny na aktuálne voľné miesto podľa platného cenníka. V prípade, že cestujúci vie, že nestihne svoj spoj, na ktorý ma zakúpený cestovný lístok, môže si tento lístok bezplatne stornovať až do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja. Po vykonaní storna systém vygeneruje a zašle na emailovú adresu cestujúceho voucher (kupón) v hodnote pôvodného cestovného lístka. Takýto voucher má platnosť pol roka od vystavenia a cestujúci ho môže použiť na kúpu nového lístka na ktorýkoľvek voľný spoj počas doby platnosti. Po zmeškaní spoja žiaľ zmenu ani storno neumožňujeme.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako dlho pred odchodom spoja je treba byť na nástupišti?
Cestujúcim odporúčame byť na zastávke 15 minút pred plánovaným odchodom spoja.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako nájdem svoje nástupné miesto?
Číslo nástupišťa je uvedené na cestovnom lístku a je možné si ho overiť aj na Autobusovej stanici, v pokladnicach č. 1,2,3, každý deň od 6:30 hod. do 18:30 hod.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako nájdem svoje miesto v autobuse?
Číslo sedadla je uvedené na cestovnom lístku. V rámci nákupného procesu si cestujúci môže vybrať preferované miesto. Deti do 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách (č.1,2,3,4).
Pomohla vám táto odpoveď?
Chceme cestovať v skupine. Je to možné?
Áno. Cestovanie väčšej skupiny cestujúcich je ale potrebné nahlásiť vopred e-mailom na adresu info@slovaklines.sk alebo telefonicky na číslo +421 2 554 227 34.
Pomohla vám táto odpoveď?
S akými dokladmi môžete cestovať do zahraničia?
Cestujúci je povinný si overiť, aké typy osobných dokladov si vyžaduje vstup do cieľovej krajiny (občiansky preukaz, identifikačná karta, cestovný pas, vstupné víza). Povinnosť preukázať sa vlastným platným cestovným dokladom (cestovný pas) sa vzťahuje na každé dieťa od jeho narodenia. Cestujúci je povinný predložiť tieto doklady ku kontrole pri nástupe do vozidla na vyzvanie vodiča.
Pomohla vám táto odpoveď?
Počká na mňa autobus, ak budem meškať?
Autobus na meškajúcich cestujúcich nečaká, odchádza v zmysle platného cestovného poriadku.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké sú poskytované služby a vybavenosť autobusov?
Nové autobusy s komfortným a priestranným sedením sú vybavené pripojením Wi-Fi. K dispozícii máte aj občerstvenie (voda sa nachádza v chladničke vedľa schodíkov v prednej časti autobusu) a kvalitné časopisy (Forbes, Sóda a Magazín Bratislava Región). Nový zábavový program sa Vám na Vašom zariadení (mobilný telefón, tablet, notebook) zobrazí ihneď pri prihlásení do našej Wi-Fi siete. Našim klientom ponúka široký výber z filmov, hudby, ale i kníh a hier.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aká je dostupnosť pripojenia k Wi-Fi sieti?
Internetová sieť poskytovaná v autobusoch Slovak Lines je verejná a je možné, že nezahŕňa dostatočné zabezpečujúce opatrenia, týkajúce sa prenosu dát. Negarantujeme objem prenesených dát ani rýchlosť ich prenášania.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môj autobus mal meškanie, mám nárok na vrátenie cestovného alebo inú kompenzáciu?
Ak sa doprava neuskutočnila vinou dopravcu, má cestujúci právo na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa preprava uskutočnila s oneskorením viac ako 120 minút vinou dopravcu, má cestujúci právo na primeranú zľavu z ceny zaplateného cestovného. Výšku zľavy má právo určiť dopravca po preskúmaní každého prípadu individuálne. Žiadosť o vrátenie cestovného (reklamáciu) je potrebné zaslať e-mailom na adresu staznosti@slovaklines.sk. V prípade uznania reklamácie bude cestujúcemu suma vrátená formou vouchera alebo poukázaná na účet, ktorého číslo je vhodné uviesť už pri podávaní žiadosti (reklamácie).
Pomohla vám táto odpoveď?
Čo robiť v prípade straty vecí v autobuse?
Veci a opustenú batožinu, ktorá sa nájde vo vozidle po odchode všetkých cestujúcich, odovzdá vodič alebo iný člen osádky do úschovne batožín v sídle dopravcu (Straty a nálezy). Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako často premávajú autobusy do Viedne?
Cestovný poriadok nájdete tu.
Pomohla vám táto odpoveď?
Musím mať lístok vytlačený?
Na všetkých linkách prevádzkovaných dopravcom Slovak Lines nie je podmienkou mať vytlačený cestovný doklad. Cestujúci sa môže preukázať v čase nástupu na prepravu aj platným QR kódom uloženom v elektronickom zariadení (mobil, tablet, počítač). Ak sa cestujúci nevie preukázať u vodiča vopred zakúpeným cestovným lístkom, je povinný si zakúpť nový cestovný lístok.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné cestovať v iný dátum alebo čas, než je uvedený na lístku?
Cestovný lístok je platný na konkrétny deň a čas. Cestujúci však môže použiť svoj cestovný lístok aj na cestovanie skorším spojom rovnakej linky - maximálne dve hodiny vopred, pokiaľ je na skoršom spoji dostatočný počet voľných miest. V takomto prípade cestujúci doplatí rozdiel ceny na aktuálne voľné miesto podľa platného cenníka. V prípade, že cestujúci vie, že nestihne svoj spoj, na ktorý ma zakúpený cestovný lístok, môže si tento lístok bezplatne stornovať až do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja. Po vykonaní storna systém vygeneruje a zašle na emailovú adresu cestujúceho voucher (kupón) v hodnote pôvodného cestovného lístka. Takýto voucher má platnosť pol roka od vystavenia a cestujúci ho môže použiť na kúpu nového lístka na ktorýkoľvek voľný spoj počas doby platnosti. Po zmeškaní spoja žiaľ zmenu ani storno neumožňujeme.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako dlho pred odchodom spoja je treba byť na nástupišti?
Cestujúcim odporúčame byť na zastávke 15 minút pred plánovaným odchodom spoja.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako nájdem svoje nástupné miesto?
Číslo nástupišťa je uvedené na cestovnom lístku a je možné si ho overiť aj na Autobusovej stanici, v pokladnicach č. 1,2,3, každý deň od 6:30 hod. do 18:30 hod.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako nájdem svoje miesto v autobuse?
Číslo sedadla je uvedené na cestovnom lístku. V rámci nákupného procesu si cestujúci môže vybrať preferované miesto. Deti do 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách (č.1,2,3,4).
Pomohla vám táto odpoveď?
Chceme cestovať v skupine. Je to možné?
Áno. Cestovanie väčšej skupiny cestujúcich je ale potrebné nahlásiť vopred e-mailom na adresu info@slovaklines.sk alebo telefonicky na číslo +421 2 554 227 34.
Pomohla vám táto odpoveď?
S akými dokladmi môžete cestovať do zahraničia?
Cestujúci je povinný si overiť, aké typy osobných dokladov si vyžaduje vstup do cieľovej krajiny (občiansky preukaz, identifikačná karta, cestovný pas, vstupné víza). Povinnosť preukázať sa vlastným platným cestovným dokladom (cestovný pas) sa vzťahuje na každé dieťa od jeho narodenia. Cestujúci je povinný predložiť tieto doklady ku kontrole pri nástupe do vozidla na vyzvanie vodiča.
Pomohla vám táto odpoveď?
Počká na mňa autobus, ak budem meškať?
Autobus na meškajúcich cestujúcich nečaká, odchádza v zmysle platného cestovného poriadku.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké sú poskytované služby a vybavenosť autobusov?
Nové autobusy s komfortným a priestranným sedením sú vybavené pripojením Wi-Fi. K dispozícii máte aj občerstvenie (voda sa nachádza v chladničke vedľa schodíkov v prednej časti autobusu) a kvalitné časopisy (Forbes, Sóda a Magazín Bratislava Región). Nový zábavový program sa Vám na Vašom zariadení (mobilný telefón, tablet, notebook) zobrazí ihneď pri prihlásení do našej Wi-Fi siete. Našim klientom ponúka široký výber z filmov, hudby, ale i kníh a hier.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aká je dostupnosť pripojenia k Wi-Fi sieti?
Internetová sieť poskytovaná v autobusoch Slovak Lines je verejná a je možné, že nezahŕňa dostatočné zabezpečujúce opatrenia, týkajúce sa prenosu dát. Negarantujeme objem prenesených dát ani rýchlosť ich prenášania.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môj autobus mal meškanie, mám nárok na vrátenie cestovného alebo inú kompenzáciu?
Ak sa doprava neuskutočnila vinou dopravcu, má cestujúci právo na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa preprava uskutočnila s oneskorením viac ako 120 minút vinou dopravcu, má cestujúci právo na primeranú zľavu z ceny zaplateného cestovného. Výšku zľavy má právo určiť dopravca po preskúmaní každého prípadu individuálne. Žiadosť o vrátenie cestovného (reklamáciu) je potrebné zaslať e-mailom na adresu staznosti@slovaklines.sk. V prípade uznania reklamácie bude cestujúcemu suma vrátená formou vouchera alebo poukázaná na účet, ktorého číslo je vhodné uviesť už pri podávaní žiadosti (reklamácie).
Pomohla vám táto odpoveď?
Čo robiť v prípade straty vecí v autobuse?
Veci a opustenú batožinu, ktorá sa nájde vo vozidle po odchode všetkých cestujúcich, odovzdá vodič alebo iný člen osádky do úschovne batožín v sídle dopravcu (Straty a nálezy). Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru.
Pomohla vám táto odpoveď?

Chcete byť prvý,
kto bude vedieť o blížiacich sa akciách?

Pripojte sa k odoberaniu našich noviniek e-mailom a my vám o tom všetkom určite povieme

E-mail je povinný

Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a produktoch

Pre prihlásenie k odberu noviniek musíte najprv súhlasiť so spracovaním vašich údajov

Ďakujeme za prihlásenie
k odberu noviniek
Copyright 2018 Slovak Lines, a.s. | Created by ljstudiocreatives