Vyhľadávanie podľa kategórií

Vyberte si jednu z kategórií a nájdite odpoveď na svoju otázku
Môžem počas jedného nákupu cez Travel Pass kúpiť viac lístkov naraz?
Áno, v rámci jedného nákupu si môžete kúpiť viacero lístkov naraz. Môžete na to využiť našu webovú stránku, no nákup viacerých lístkov cez Travel Pass nie je možný pri nákupe cez aplikáciu. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné si pri nákupe lístka cez  Travel Pass prikúpiť aj doplnkové produkty?
Áno. Za Doplnkové produkty zaplatíte cez nákupný proces štandardnú sumu, ako keby ste ich kupovali s bežným cestovným  lístkom nezakúpeným cez Travel Pass. Cena lístka zakúpeného cez  Travel Pass v  tomto prípade bude 0€. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Môj Travel Pass ukazuje, že mám dostupných 0 ciest. Prečo ho napriek tomu stále vidím?
Na váš Travel Pass je pravdepodobne naviazaný nevyužitý cestovný lístok. Travel Pass je platný až do momentu, keď precestujete všetky lístky, ktoré ste si cez neho  zakúpili, alebo do dátumu platnosti. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Moje dieťa chodí do základnej školy vo Wolfsthali. Cestovný lístok mu kupujem cez Travel Pass zakúpený cez môj používateľský účet. Je to v poriadku?
Bohužiaľ, takýmto postupom porušujete náš prepravný poriadok. Aby ste to napravili, založte vášmu dieťaťu používateľský účet Slovak Lines, zakúpte mu cez neho Travel Pass a následnej aj cestovné lístky 
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako môžem stornovať lístok zakúpený cez Travel Pass?
Stornovanie lístkov zakúpených cez Travel Pass sa riadi našim prepravným poriadkom. Lístok môžete stornovať najneskôr 15 minút pred plánovaným odchodom spoja. Vaša nevyužitá jazda sa vám pripočíta naspäť na váš Travel Pass. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem si kúpiť viac Travel Passov, alebo môžem využívať naraz iba jeden?
Na svoj používateľský účet si môžete kúpiť toľko Travel Passov, koľko chcete. Dôležité je, že ich budete používať na cestovanie iba vy.
Pomohla vám táto odpoveď?
Prečo pri nákupe Travel Passu musím prehlásiť, že ho budem využívať iba ja?
Cestovať s Travel Passom môžete iba ako človek, ktorý si ho zakúpil prihlásený pod svojim používateľským účtom. Ak chcete kúpiť Travel Pass pre inú osobu, musíte nákup uskutočniť cez používateľský účet tejto osoby. Napríklad, ak chcete kúpiť lístok pre vaše dieťa, je potrebné, aby ste dieťaťu vytvorili jeho vlastný používateľský účet a následne cez neho zakúpiť Travel Pass. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Čo je Travel Pass?
Travel Pass  je poukaz na zvýhodnený nákup cestovných lístkov. Môžete si ho zakúpiť online prostredníctvom webovej stránky alebo cez mobilnú aplikáciu. Je dostupný len pre registrovaných užívateľov a je neprenosný.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kto si môže kúpiť Travel Pass?
Travel Pass je dostupný len pre registrovaných užívateľov a je neprenosný. Každý držiteľ Travel Passu musí mať vytvorený vlastný registrovaný účet. V prípade zistenia zneužitia Travel Passu na cestovanie iných osôb ako je držiteľ Travel Passu má Dopravca právo takýto Travel Pass stornovať bez náhrady vzniknutej škody.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem kúpiť Travel Pass aj pre svoje dieťa/rodinu?
Každý držiteľ Travel Passu musí mať vytvorený vlastný registrovaný účet. Travel Pass je neprenosný. Na jeden registrovaný účet nemôže cestovať a zakupovať si Travel Passy viacero osôb.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem si kúpiť Travel Pass u vodiča alebo v pokladniach na Autobusovej stanici?
Travel Pass  je možné zakúpiť online prostredníctvom webovej stránky. V mobilnej aplikácii priamy nákup nie je možný, nákup je presmerovaný na webovú stránku. Travel Pass nie je možné kúpiť v pokladniach na Autobusovej stanici, ani u vodiča.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako môžem použiť Travel Pass?
  • Cestujúci si kúpi cestovný lístok s Travel Passom vopred online (odporúčame)
Cestujúci si po prihlásení do svojho užívateľského účtu vyberie možnosť nakupovať lístky cez platný Travel Pass. Takéto lístky sú v hodnote 0€. Cestovné lístky je možné kúpiť online (prostredníctvom webovej stránky, alebo mobilnej aplikácie) do 5 minút pred plánovaným odchodom spoja. Lístky sa dajú s Travel Passom zakúpiť iba na linku, na ktorú je Travel Pass určený.
  • Cestujúci si kúpi cestovný lístok s Travel Passom u vodiča
Cestovný lístok s Travel Passom si môže cestujúci zakúpiť aj priamo u vodiča prostredníctvom QR kódu svojho Travel Passu. V takomto prípade ale cestujúci nemá zaručené miesto v autobuse a bez vopred zakúpeného cestovného lístka nie je uprednostnený pred inými cestujúcim.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako stornovať Travel Pass?
Travel Pass nie je možné stornovať.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako môžem použiť Travel Pass v prípade, že nemám mobilný telefón?
Najjednoduchší spôsob používania Travel Passu je prostredníctvom mobilného telefónu. Alternatívou je vytlačený Travel Pass. V tomto prípade si však cestujúci nemôže kúpiť cestovný lístok na vybraný spoj dopredu, ani skontrolovať zostávajúci počet jázd.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem stornovať cestovný lístok zakúpený s Travel Passom?
Cestovné lístky zakúpené cez Travel Pass v hodnote 0€ je možné stornovať podľa platných storno podmienok do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja prostredníctvom používateľského účtu. V takomto prípade sa držiteľovi Travel Passu pripočíta stornovaná cesta naspäť na Travel Pass. V prípade zakúpenia cestovného lístka cez Travel Pass a nenastúpenia na tento spoj sa lístok považuje za precestovaný a nie je možné ho držiteľovi Travel Passu dodatočne pripočítať alebo vrátiť. Storno cestovného lístka je na zodpovednosti cestujúceho a na dodatočné preukazovanie sa nenastúpenia na spoj sa neprihliada.  
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem počas jedného nákupu cez Travel Pass kúpiť viac lístkov naraz?
Áno, v rámci jedného nákupu si môžete kúpiť viacero lístkov naraz. Môžete na to využiť našu webovú stránku, no nákup viacerých lístkov cez Travel Pass nie je možný pri nákupe cez aplikáciu. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné si pri nákupe lístka cez  Travel Pass prikúpiť aj doplnkové produkty?
Áno. Za Doplnkové produkty zaplatíte cez nákupný proces štandardnú sumu, ako keby ste ich kupovali s bežným cestovným  lístkom nezakúpeným cez Travel Pass. Cena lístka zakúpeného cez  Travel Pass v  tomto prípade bude 0€. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Môj Travel Pass ukazuje, že mám dostupných 0 ciest. Prečo ho napriek tomu stále vidím?
Na váš Travel Pass je pravdepodobne naviazaný nevyužitý cestovný lístok. Travel Pass je platný až do momentu, keď precestujete všetky lístky, ktoré ste si cez neho  zakúpili, alebo do dátumu platnosti. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Moje dieťa chodí do základnej školy vo Wolfsthali. Cestovný lístok mu kupujem cez Travel Pass zakúpený cez môj používateľský účet. Je to v poriadku?
Bohužiaľ, takýmto postupom porušujete náš prepravný poriadok. Aby ste to napravili, založte vášmu dieťaťu používateľský účet Slovak Lines, zakúpte mu cez neho Travel Pass a následnej aj cestovné lístky 
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako môžem stornovať lístok zakúpený cez Travel Pass?
Stornovanie lístkov zakúpených cez Travel Pass sa riadi našim prepravným poriadkom. Lístok môžete stornovať najneskôr 15 minút pred plánovaným odchodom spoja. Vaša nevyužitá jazda sa vám pripočíta naspäť na váš Travel Pass. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem si kúpiť viac Travel Passov, alebo môžem využívať naraz iba jeden?
Na svoj používateľský účet si môžete kúpiť toľko Travel Passov, koľko chcete. Dôležité je, že ich budete používať na cestovanie iba vy.
Pomohla vám táto odpoveď?
Prečo pri nákupe Travel Passu musím prehlásiť, že ho budem využívať iba ja?
Cestovať s Travel Passom môžete iba ako človek, ktorý si ho zakúpil prihlásený pod svojim používateľským účtom. Ak chcete kúpiť Travel Pass pre inú osobu, musíte nákup uskutočniť cez používateľský účet tejto osoby. Napríklad, ak chcete kúpiť lístok pre vaše dieťa, je potrebné, aby ste dieťaťu vytvorili jeho vlastný používateľský účet a následne cez neho zakúpiť Travel Pass. 
Pomohla vám táto odpoveď?
Čo je Travel Pass?
Travel Pass  je poukaz na zvýhodnený nákup cestovných lístkov. Môžete si ho zakúpiť online prostredníctvom webovej stránky alebo cez mobilnú aplikáciu. Je dostupný len pre registrovaných užívateľov a je neprenosný.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kto si môže kúpiť Travel Pass?
Travel Pass je dostupný len pre registrovaných užívateľov a je neprenosný. Každý držiteľ Travel Passu musí mať vytvorený vlastný registrovaný účet. V prípade zistenia zneužitia Travel Passu na cestovanie iných osôb ako je držiteľ Travel Passu má Dopravca právo takýto Travel Pass stornovať bez náhrady vzniknutej škody.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem kúpiť Travel Pass aj pre svoje dieťa/rodinu?
Každý držiteľ Travel Passu musí mať vytvorený vlastný registrovaný účet. Travel Pass je neprenosný. Na jeden registrovaný účet nemôže cestovať a zakupovať si Travel Passy viacero osôb.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem si kúpiť Travel Pass u vodiča alebo v pokladniach na Autobusovej stanici?
Travel Pass  je možné zakúpiť online prostredníctvom webovej stránky. V mobilnej aplikácii priamy nákup nie je možný, nákup je presmerovaný na webovú stránku. Travel Pass nie je možné kúpiť v pokladniach na Autobusovej stanici, ani u vodiča.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako môžem použiť Travel Pass?
  • Cestujúci si kúpi cestovný lístok s Travel Passom vopred online (odporúčame)
Cestujúci si po prihlásení do svojho užívateľského účtu vyberie možnosť nakupovať lístky cez platný Travel Pass. Takéto lístky sú v hodnote 0€. Cestovné lístky je možné kúpiť online (prostredníctvom webovej stránky, alebo mobilnej aplikácie) do 5 minút pred plánovaným odchodom spoja. Lístky sa dajú s Travel Passom zakúpiť iba na linku, na ktorú je Travel Pass určený.
  • Cestujúci si kúpi cestovný lístok s Travel Passom u vodiča
Cestovný lístok s Travel Passom si môže cestujúci zakúpiť aj priamo u vodiča prostredníctvom QR kódu svojho Travel Passu. V takomto prípade ale cestujúci nemá zaručené miesto v autobuse a bez vopred zakúpeného cestovného lístka nie je uprednostnený pred inými cestujúcim.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako stornovať Travel Pass?
Travel Pass nie je možné stornovať.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako môžem použiť Travel Pass v prípade, že nemám mobilný telefón?
Najjednoduchší spôsob používania Travel Passu je prostredníctvom mobilného telefónu. Alternatívou je vytlačený Travel Pass. V tomto prípade si však cestujúci nemôže kúpiť cestovný lístok na vybraný spoj dopredu, ani skontrolovať zostávajúci počet jázd.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem stornovať cestovný lístok zakúpený s Travel Passom?
Cestovné lístky zakúpené cez Travel Pass v hodnote 0€ je možné stornovať podľa platných storno podmienok do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja prostredníctvom používateľského účtu. V takomto prípade sa držiteľovi Travel Passu pripočíta stornovaná cesta naspäť na Travel Pass. V prípade zakúpenia cestovného lístka cez Travel Pass a nenastúpenia na tento spoj sa lístok považuje za precestovaný a nie je možné ho držiteľovi Travel Passu dodatočne pripočítať alebo vrátiť. Storno cestovného lístka je na zodpovednosti cestujúceho a na dodatočné preukazovanie sa nenastúpenia na spoj sa neprihliada.  
Pomohla vám táto odpoveď?

Chcete byť prvý,
kto bude vedieť o blížiacich sa akciách?

Pripojte sa k odoberaniu našich noviniek e-mailom a my vám o tom všetkom určite povieme

E-mail je povinný

Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a produktoch

Pre prihlásenie k odberu noviniek musíte najprv súhlasiť so spracovaním vašich údajov

Ďakujeme za prihlásenie
k odberu noviniek
Copyright 2018 Slovak Lines, a.s. | Created by ljstudiocreatives