Vyhľadávanie podľa kategórií

Vyberte si jednu z kategórií a nájdite odpoveď na svoju otázku
Kde je možné podať podnet alebo sťažnosť?
Podnety, sťažnosti a reklamácie je možné podať emailom na adresu staznosti@slovaklines.sk.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde nájdem informáciu o odchode spoja?
Požadované spojenie je možné vyhľadať vo vyhľadávači na stránke www.slovaklines.sk. Je potrebné vybrať si medzi regionálnym spojením a spojením do Európy. https://www.slovaklines.sk/moja-cesta-so-slovaklines/predaj-listkov/ako-vyhladat-spojenie.html
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde nájdem informáciu o tom, z ktorého nástupišťa mi odchádza spoj?
Túto informáciu nájdete priamo na Autobusovej stanici na informačných tabuliach. Informovať sa môžete aj v pokladnici na Autobusovej stanici, v kontaktnom centre na telefónnom čísle +421 2 554 227 34 alebo e-mailom na adresu info@slovaklines.sk. Kontaktné centrum je k dispozícii denne od 06:30 do 18:30 hod.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako zistím, v ktorej zóne sa nachádza moja cieľová zastávka?
Zistíte to na stránke: https://www.idsbk.sk/informacie/mapy-schemy/tarifne-zony/
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako si mám vybaviť dopravnú kartu?
Dopravnú kartu si môžete vybaviť osobne na Autobusovej stanici na Bottovej ulici v pracovné dni od 6:30 hod. do 18:30 hod. a v sobotu a v nedeľu od 6:30 hod. do 18:00 hod. Dopravnú kartu si môžete vybaviť aj online na stránke www.slovaklines.sk a karta vám bude následne doručená na adresu uvedenú v objednávke.
Pomohla vám táto odpoveď?
Čo je to elektronická peňaženka?
Elektronická peňaženka je služba, vďaka ktorej si môžete na karty vydané dopravcami Slovak Lines a Dopravný podnik Bratislava, na Bratislavskú mestskú kartu a na karty vydané školami, naplniť finančný kredit a tento následne využívať pri kúpe elektronických cestovných lístkov. Výhodou pre vás je nižšia cena cestovného a jednoduchší nákup lístka. Elektronickú peňaženku nie je možné nahrať na karty vydané Železničnou spoločnosťou Slovensko.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako používať Bratislavskú mestskú kartu v rámci IDS BK?
Bratislavská mestská karta (BMK) v rámci IDS BK funguje ako nosič predplatného cestovného lístka bez ohľadu na to, či si zakúpite len mestské alebo aj regionálne zóny. Zľava 10 % sa poskytuje len zo sumy odpovedajúcej výške ceny predplatného cestovného lístka pre zóny 100 a 101. Predplatné cestovné lístky na Bratislavskú mestskú kartu si môžete zakúpiť aj v pokladniach na Autobusovej stanici Nivy (Bottova 7, Bratislava). Bratislavskú mestskú kartu môžete využívať aj ako nosič elektronickej peňaženky. Ak máte predplatný cestovný lístok zakúpený na Bratislavskú mestskú kartu a cestujete mimo svojich predplatených zón, pri kúpe cestovného lístka v prímestskom autobuse môžete zvyšok cesty zaplatiť z elektronickej peňaženky na tejto karte.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde môžem vidieť históriu pohybov a získať daňové doklady za kúpu cestovného lístka z dopravnej karty?
Ku každej dopravnej karte je vedené zákaznícke konto na adrese http://konto.idsbk.sk. Pre prístup do konta možno využiť existujúce prístupové údaje do e-shopu Slovak Lines, prípadne si vytvoriť novú registráciu zadaním požadovaných údajov.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako postupovať v prípade, že sa mi u vodiča nezapísal predplatný cestovný lístok zakúpený cez e-shop?
Nezapísanie PCL zakúpeného cez e-shop môže byť spôsobené tým, že v palubnom počítači ešte nedošlo k aktualizácii dát. Z tohto dôvodu vám odporúčame nosiť pri sebe doklad o kúpe PCL, ktorým sa preukážete vodičovi a vodič vás následne prepraví bezplatne. V prípade, ak sa vodičovi neviete preukázať dokladom, musíte si zakúpiť cestovných lístok a situáciu následne reklamovať v Slovak Lines.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné zakúpiť PCL z kreditu na dopravnej karte?
Nie, toto nie je možné. U vodiča v autobuse je možné platiť za PCL iba v hotovosti. V predpredajoch je možné platiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri zakupovaní online cez webstránku dopravcu sa platba vykonáva prevodom na účet dopravcu.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde je možné vykonať zmenu zón alebo časovú platnosť PCL?
Zmenu zón alebo zmenu časovej platnosti predplatného cestovného lístka je možné vykonať v predpredajných miestach v Bratislave na Autobusovej stanici a v Malackách, alebo cez webstránku dopravcu, u ktorého bola dopravná karta zakúpená. Výnimkou sú karty ISIC, pri ktorých je zmenu možné vykonať cez webstránku ktoréhokoľvek z daných dopravcov IDS BK.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde si predĺžim SeniorPas na ďalšie obdobie?
Predĺženie SeniorPasu je možné 30 dní pred skončením jeho platnosti u vodičov v autobusoch Slovak Lines, na predpredajných miestach dopravcov, v označovačoch lístkov MHD, v označovačoch lístkov na železničných staniciach a v červených multifunkčných automatoch MHD vo vybraných nákupných centrách. Vo vozidlách Slovak Lines stačí kartu priložiť k čítaciemu zariadeniu. Zápis prebehne automaticky.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kedy sa zapíše na kartu kredit alebo predplatný cestovný lístok objednaný cez eshop?
Zakúpený iPCL alebo naplnenú EP je možné využiť najskôr po 4 hodinách od prijatia platby, čo je doba, počas ktorej sa nákup distribuuje do všetkých zariadení. Zápis iPCL alebo EP sa do čipu karty realizuje pri prvom priložení karty k označovaču, strojčeku na predpredajnom mieste dopravcu, k predajnému automatu vybavenému čítačkou kariet, k čítačke v prímestskom autobuse Slovak Lines alebo k revízorskej čítačke. Zápis iPCL na čítačke v prímestskom autobuse sa realizuje deň pred zvolenou platnosťou PCL.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem na kúpu predplatného cestovného lístka použiť dopravnú kartu Slovak Lines, na ktorej nemám fotku?
Na dopravnú kartu bez fotografie nie je možné zakúpiť predplatný cestovný lístok. Ak chcete využiť kartu na kúpu PCL, je potrebné na predpredajné miesto pri prvom zakúpení PCL priniesť fotografiu s rozmermi 3,5 cm krát 2,5 cm. Pracovníčka vám fotografiu na túto kartu nalepí. Ak vaša dopravná karta už nie je platná, je potrebné si vybaviť novú kartu. Na Autobusovej stanici na Bottovej 7 vám za poplatok 4,50 € vystavíme novú dopravnú kartu. Bez navýšenia poplatku na novovystavenú dopravnú kartu zhotovíme na mieste aj fotografický záznam, ktorý bude vytlačený priamo na kartu. Ak si chcete novú kartu vybaviť na Autobusovej stanici Malacky, je potrebné, aby ste si so sebou priniesli aj fotografiu s rozmerom 3,5 cm krát 2,5 cm.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné vybaviť si duplikát karty?
Duplikát dopravnej karty nie je možné vystaviť, vždy je potrebné vystaviť novú dopravnú kartu.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako sa počíta cena cestovného, ak cestujete do zastávky mimo IDS BK?
Cena cestovného pri ceste zo zastávky v rámci IDS BK do zastávky, ktorá je mimo územia IDS BK, sa počíta ako súčet dvoch cien. Prvou cenou je cena za zóny v rámci IDS a druhou cenou je cena za kilometrickú vzdialenosť od prvej zastávky, ktorá je mimo územia IDS BK, po cieľovú zastávku.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako sa počíta cestovné?
Pri nástupe do autobusu Slovak Lines vodičovi oznámite presný názov výstupnej zastávky. Systém automaticky vypočíta cenu cestovného, ktorá pozostáva z potrebného počtu zón a časovej platnosti. Časovú platnosť máte vyznačenú na cestovnom lístku. Cestovný lístok môžete zaplatiť v hotovosti alebo dopravnou kartou. Pri platbe dopravnou kartou sa poskytuje zľava 10 % z cestovného. V prípade použitia papierového cestovného lístka je potrebné označiť ho v označovači a následne sa preukázať vodičovi, ktorý v prípade, že je cestovný lístok zakúpený na potrebný počet zón a časovú platnosť, vytlačí už len registračnú potvrdenku. V prípade, ak cestujúci nemá zakúpený papierový CL na potrebný počet zón a časovú platnosť, musí u vodiča doplatiť za chýbajúci úsek cesty.
Pomohla vám táto odpoveď?
Prečo je rozdielna cena pre rovnaký úsek cesty?
Cena cestovného je odvodená od počtu použitých zón a jazdnej doby v rámci týchto zón. Ak má spoj v zmysle platného cestovného poriadku dĺžku jazdnej doby do 15 minút, je cena základného cestovného 2-zónového cestovného lístka pri platbe v hotovosti 0,70 €. Ak má spoj v zmysle platného cestovného poriadku dĺžku jazdnej doby do 30 minút, je cena základného cestovného 2-zónového cestovného lístka 0,90 €. Aj keď cestujete iba v 2 zónach a pre tento úsek nie je dostačujúca jazdná doba 30-minútového lístka, je vydaný 3-zónový CL pre 60 minút v cene 1,20 €. To, že na rovnakom úseku nie je rovnaká časová platnosť cestovného lístka, vychádza z cestovného poriadku, kde nie je možné dĺžku jazdnej doby spolu s manipuláciou stanoviť pre jednotlivé trasy ako paušálnu na všetky vykonávané spoje na príslušných linkách. Vplyv na uvedené má dopravná situácia v jednotlivých časových polohách, frekvencia cestujúcich, počet obsluhovaných zastávok na spoji, dĺžka spoja a podobne.
Pomohla vám táto odpoveď?
Prečo sa zóna 100 počíta dvakrát?
Zóna 100 je väčšia ako ostatné zóny a je v nej odjazdená aj takmer polovica kilometrov v rámci IDS BK. Tieto skutočnosti na nevyhnutne zohľadňujú aj v cene cestovného lístka. Keďže ale rovnaký lístok možno využiť pri ceste v rámci Bratislavy, pri ceste z Bratislavy do regiónu, ale aj pri ceste výhradne v regióne, je treba zohľadniť nerovnováhu veľkosti a sily jednotlivých zón. Podobnú dvojnásobnú cenovú váhu má centrálna dopravná zóna napríklad aj v Prahe.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké druhy cestovných lístkov sú k dispozícii v IDS BK?
Cestovné lístky na jednu cestu sú vydávané v papierovej alebo elektronickej podobe. Platia pre jednu cestu na všetkých linkách vrátane nočných a môžete s nimi ľubovoľne prestupovať. Vaša cesta môže byť v rámci platnosti cestovného lístka aj spiatočná. Platnosť je stanovená počtom alebo zoznamom zón a časom. Môžete tak cestovať v stanovenom počte zón alebo v uvedených zónach a to až do doby konca časovej platnosti. Denné cestovné lístky sú výhodné, ak v daný deň cestujete viac ako trikrát. Predplatné cestovné lístky sú najvýhodnejšou voľbou pre každodenné opakované cesty. Majú elektronickú podobu vo forme zápisu do čipu karty. Dovozné sa používa na prepravu batožiny, psov a bicyklov. Všetky druhy cestovných lístkov platia u všetkých zapojených dopravcov v IDS BK.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem si na kartu Slovak Lines zakúpiť predplatný cestovný lístok aj u vodiča prímestského autobusu?
PCL si môžete zakúpiť aj u vodiča prímestského autobusu, pod podmienkou, že ste predtým už zakúpili PCL na dopravnú kartu na predpredajnom mieste na Autobusovej stanici v Bratislave alebo v Malackách. Vodič môže následne vykonať opakovaný predaj vopred zakúpeného PCL na ďalšie časové obdobie, vždy len toho istého typu PCL, ktorý bol nahratý na dopravnú kartu pri kúpe PCL v predpredajnom mieste, aj s daným počtom zón. V prípade, ak sa pri ďalšej kúpe rozhodnete pre zmenu zón, resp. pre iné časové obdobie PCL, musíte navštíviť predajné miesto, kde bude zmena vykonaná a následne si opäť môžete zakupovať ďalšie PCL u vodičov autobusov.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké mám možnosti, ak cestujem každodenne z regiónu do Bratislavy?
Pri každodennom cestovaní je pre vás najvýhodnejšie zakúpiť si predplatný cestovný lístok (PCL). Zo schémy zón si môžete vybrať tie, cez ktoré budete cestovať. Napríklad pri ceste z Pezinka to sú zóny 520, 510, 101 a 100. Cena predplatného cestovného lístka závisí od počtu zón a od dĺžky jeho platnosti. Dĺžka platnosti PCL môže byť 7, 30, 90 alebo 365 dní.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké mám možnosti, ak cestujem len v regióne?
Vďaka prestupnej zónovej tarife môžete s vašim cestovným lístkom v rámci jeho platnosti ľubovoľne prestupovať medzi regionálnymi spojmi. Ak cestujete pravidelne, je pre vás výhodnejšie zakúpiť si predplatný cestovný lístok pre vami využívané zóny.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako postupovať v prípade nefunkčnosti označovača cestovných lístkov?
Ak je nefunkčné zariadenie na označovanie papierových cestovných lístkov, je potrebné si lístok zakúpiť priamo u vodiča v hotovosti alebo dopravnou kartou.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako postupovať v prípade, že je v autobuse nefunkčný stojček?
V prípade nefunkčnosti strojčeka je vodič povinný vydávať náhradné cestovné lístky, ktoré sa dajú uhradiť len v hotovosti. V prípade, že máte zakúpený PCL, je potrebné preukázať sa vodičovi dokladom o kúpe PCL. Preto odporúčame toto potvrdenie nosiť pri sebe. Vodič vás následne prepraví bezplatne. V prípade, ak sa vodičovi neviete preukázať dokladom, musíte si zakúpiť cestovných lístok a následne situáciu reklamovať v Slovak Lines.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako si vypočítam potrebný počet zón a časovú platnosť cestovného lístka?
Počet zón si vypočítate z mapky zón na adrese https://www.idsbk.sk/informacie/mapy-schemy/tarifne-zony/. Určíte si, cez koľko a cez ktoré zóny budete cestovať, a koľko vami zvolená cesta bude trvať. Podľa toho si zakúpite správny lístok. Ak budete cez niektorú zónu prechádzať viackrát, vždy sa počíta iba raz. Do výpočtu zón musíte započítať aj zónu, ktorou autobus len prechádza a nemá tam zastávku. Upozorňujeme ale, že zóna 100 sa započítava ako dve zóny.
Pomohla vám táto odpoveď?
Budem platiť za prepravu dieťaťa s kočíkom?
Nie. Detský kočík s dieťaťom plateniu dovozného nepodlieha.
Pomohla vám táto odpoveď?
Cestujem len po Bratislave, ako môžem využiť IDS BK?
Na cestu môžete využiť všetky cestovné lístky, ktorých platnosť zahŕňa zóny 100 a 101.
Pomohla vám táto odpoveď?
Čo je to Karnet?
Karnet je univerzálny papierový lístok s možnosťou viacnásobného využitia. Lístok má 24 políčok na označenie a cestujúci si môže označiť toľko políčok, koľko pre danú cestu potrebuje. Karnet sa tak dá využiť na 2 až 8 ciest.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možná kombinácia jednorazových cestovných lístkov IDS BK?
V autobusoch Slovak Lines nie je možné kombinovať jednorázové cestovné lístky. Cestujúci musí mať pripravené cestovné lístky na celú trasu a po skončení platnosti jedného si ihneď označiť ďalší, alebo si zakúpiť u vodiča lístok na zvyšný úsek cesty.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné v autobusoch Slovak Lines použiť SMS lístok na cestovanie v rámci Bratislavy (zóna 100 a 101)?
V autobusoch Slovak Lines s takýmto lístkom nie je možné cestovať. SMS lístky platia len vo vozidlách Dopravného podniku.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde si môžem zakúpiť cestovné lístky na jednu cestu a viac ako 6 zón, keďže v automatoch sú v ponuke len do 6 zón?
Všetky druhy cestovných lístkov si môžete zakúpiť v pokladni č. 5 a 6 na Autobusovej stanici Bratislava na Bottovej ulici č. 7 v zmysle platného cenníka. Teda aj viac ako 6-zónové a rovnako aj predplatné cestovné lístky.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem v prímestskej autobusovej doprave kombinovať PCL s papierovým cestovným lístkom na jednu cestu alebo karnetom?
Nie, pretože PCL má elektronickú podobu a po priložení na čítacie zariadenie systém vyhodnotí platnosť PCL (úsek a zóny) a automaticky dopočíta doplatok, teda rozdiel ceny, na úsek, ktorý cestujúci musí zaplatiť cez dopravnú kartu alebo v hotovosti. Systém žiaľ nevie skombinovať elektronický lístok s papierovým cestovným lístkom.
Pomohla vám táto odpoveď?
Stratil som kartu. Čo mám robiť?
Dopravnú kartu je potrebné zablokovať. Buď osobne na Autobusovej stanici v Bratislave na Bottovej č. 7 v pokladniciach č. 5 a 6, alebo e-mailom na adresu info@slovaklines.sk, kde je potrebné uviesť meno majiteľa dopravnej karty, dátum narodenia, bydlisko a číslo účtu vo formáte IBAN. Zostatok kreditu na dopravnej karte bude vyplatený alebo poukázaný cestujúcemu na bankový účet až po 10 pracovných dňoch od zablokovania dopravnej karty. Manipulačný poplatok je vo výške 1 €. Ak bol na dopravnej karte v čase zablokovania dopravnej karty platný predplatný cestovný lístok, duplikát je možné vystaviť len osobne u toho dopravcu, u ktorého bol zakúpený. Manipulačný poplatok za vystavenie duplikátu je vo výške 1 €.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde mám hľadať vec, ktorú som stratil v autobuse?
Ak vodič nájde v autobuse stratenú vec, odovzdá ju do kancelárie strát a nálezov, ktorá sa nachádza na Autobusovej stanici na Bottovej ulici v Bratislave pri nástupišti č. 17. Obslúži vás vonkajší dispečer.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké sú podmienky pri preprave bicyklov?
Preprava bicyklov v autobusoch Slovak Lines je možná len v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov v spojoch, ktoré sú v cestovnom poriadku označené príslušným piktogramom.
Pomohla vám táto odpoveď?
Platia pri preprave kolobežky rovnaké pravidlá ako pri preprave bicyklov?
Áno, pre prepravu kolobežky platia rovnaké podmienky ako pre prepravu bicyklov.
Pomohla vám táto odpoveď?
Platí sa za batožinu?
Za batožinu sa platí dovozné v cene 0,35 € v hotovosti alebo 0,32 € pri platbe dopravnou kartou. Podmienky platenia dovozného sú uverejnené v Prepravnom poriadku IDS BK.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako reklamovať nesprávne vydaný cestovný lístok?
Nesprávne vydaný cestovný lístok je možné reklamovať e-mailom na adresu staznosti@slovaklines.sk alebo na Autobusovej stanici na Bottovej ulici v Bratislave v pokladniciach č. 5 a 6.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako mám postupovať, ak som platil aj za zóny, ktoré mám predplatené v PCL?
Pokiaľ bola účtovaná cena cestovného aj za predplatené zóny v platnom PCL, je možné podať reklamáciu e-mailom na adresu staznosti@slovaklines.sk alebo osobne v pokladniciach č. 5 a 6 na Autobusovej stanici na Bottovej ulici v Bratislave.
Pomohla vám táto odpoveď?

Chcete byť prvý,
kto bude vedieť o blížiacich sa akciách?

Pripojte sa k odoberaniu našich noviniek e-mailom a my vám o tom všetkom určite povieme

E-mail je povinný

Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a produktoch

Pre prihlásenie k odberu noviniek musíte najprv súhlasiť so spracovaním vašich údajov

Ďakujeme za prihlásenie
k odberu noviniek
Copyright 2018 Slovak Lines, a.s. | Created by ljstudiocreatives