Vyhľadávanie podľa kategórií

Vyberte si jednu z kategórií a nájdite odpoveď na svoju otázku
Ako sa počíta cena cestovného, ak cestujete do zastávky mimo IDS BK?
Cena cestovného pri ceste zo zastávky v rámci IDS BK do zastávky, ktorá je mimo územia IDS BK, sa počíta ako súčet dvoch cien. Prvou cenou je cena za zóny v rámci IDS a druhou cenou je cena za kilometrickú vzdialenosť od prvej zastávky, ktorá je mimo územia IDS BK, po cieľovú zastávku.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako sa počíta cestovné?
Pri nástupe do autobusu Slovak Lines vodičovi oznámite presný názov výstupnej zastávky. Systém automaticky vypočíta cenu cestovného, ktorá pozostáva z potrebného počtu zón a časovej platnosti. Časovú platnosť máte vyznačenú na cestovnom lístku. Cestovný lístok môžete zaplatiť v hotovosti alebo dopravnou kartou. Pri platbe dopravnou kartou sa poskytuje zľava 10 % z cestovného. V prípade použitia papierového cestovného lístka je potrebné označiť ho v označovači a následne sa preukázať vodičovi, ktorý v prípade, že je cestovný lístok zakúpený na potrebný počet zón a časovú platnosť, vytlačí už len registračnú potvrdenku. V prípade, ak cestujúci nemá zakúpený papierový CL na potrebný počet zón a časovú platnosť, musí u vodiča doplatiť za chýbajúci úsek cesty.
Pomohla vám táto odpoveď?
Prečo je rozdielna cena pre rovnaký úsek cesty?
Cena cestovného je odvodená od počtu použitých zón a jazdnej doby v rámci týchto zón. Ak má spoj v zmysle platného cestovného poriadku dĺžku jazdnej doby do 15 minút, je cena základného cestovného 2-zónového cestovného lístka pri platbe v hotovosti 0,70 €. Ak má spoj v zmysle platného cestovného poriadku dĺžku jazdnej doby do 30 minút, je cena základného cestovného 2-zónového cestovného lístka 0,90 €. Aj keď cestujete iba v 2 zónach a pre tento úsek nie je dostačujúca jazdná doba 30-minútového lístka, je vydaný 3-zónový CL pre 60 minút v cene 1,20 €. To, že na rovnakom úseku nie je rovnaká časová platnosť cestovného lístka, vychádza z cestovného poriadku, kde nie je možné dĺžku jazdnej doby spolu s manipuláciou stanoviť pre jednotlivé trasy ako paušálnu na všetky vykonávané spoje na príslušných linkách. Vplyv na uvedené má dopravná situácia v jednotlivých časových polohách, frekvencia cestujúcich, počet obsluhovaných zastávok na spoji, dĺžka spoja a podobne.
Pomohla vám táto odpoveď?
Prečo sa zóna 100 počíta dvakrát?
Zóna 100 je väčšia ako ostatné zóny a je v nej odjazdená aj takmer polovica kilometrov v rámci IDS BK. Tieto skutočnosti na nevyhnutne zohľadňujú aj v cene cestovného lístka. Keďže ale rovnaký lístok možno využiť pri ceste v rámci Bratislavy, pri ceste z Bratislavy do regiónu, ale aj pri ceste výhradne v regióne, je treba zohľadniť nerovnováhu veľkosti a sily jednotlivých zón. Podobnú dvojnásobnú cenovú váhu má centrálna dopravná zóna napríklad aj v Prahe.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké druhy cestovných lístkov sú k dispozícii v IDS BK?
Cestovné lístky na jednu cestu sú vydávané v papierovej alebo elektronickej podobe. Platia pre jednu cestu na všetkých linkách vrátane nočných a môžete s nimi ľubovoľne prestupovať. Vaša cesta môže byť v rámci platnosti cestovného lístka aj spiatočná. Platnosť je stanovená počtom alebo zoznamom zón a časom. Môžete tak cestovať v stanovenom počte zón alebo v uvedených zónach a to až do doby konca časovej platnosti. Denné cestovné lístky sú výhodné, ak v daný deň cestujete viac ako trikrát. Predplatné cestovné lístky sú najvýhodnejšou voľbou pre každodenné opakované cesty. Majú elektronickú podobu vo forme zápisu do čipu karty. Dovozné sa používa na prepravu batožiny, psov a bicyklov. Všetky druhy cestovných lístkov platia u všetkých zapojených dopravcov v IDS BK.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké mám možnosti, ak cestujem každodenne z regiónu do Bratislavy?
Pri každodennom cestovaní je pre vás najvýhodnejšie zakúpiť si predplatný cestovný lístok (PCL). Zo schémy zón si môžete vybrať tie, cez ktoré budete cestovať. Napríklad pri ceste z Pezinka to sú zóny 520, 510, 101 a 100. Cena predplatného cestovného lístka závisí od počtu zón a od dĺžky jeho platnosti. Dĺžka platnosti PCL môže byť 7, 30, 90 alebo 365 dní.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké mám možnosti, ak cestujem len v regióne?
Vďaka prestupnej zónovej tarife môžete s vašim cestovným lístkom v rámci jeho platnosti ľubovoľne prestupovať medzi regionálnymi spojmi. Ak cestujete pravidelne, je pre vás výhodnejšie zakúpiť si predplatný cestovný lístok pre vami využívané zóny.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako postupovať v prípade nefunkčnosti označovača cestovných lístkov?
Ak je nefunkčné zariadenie na označovanie papierových cestovných lístkov, je potrebné si lístok zakúpiť priamo u vodiča v hotovosti alebo dopravnou kartou.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako postupovať v prípade, že je v autobuse nefunkčný stojček?
V prípade nefunkčnosti strojčeka je vodič povinný vydávať náhradné cestovné lístky, ktoré sa dajú uhradiť len v hotovosti. V prípade, že máte zakúpený PCL, je potrebné preukázať sa vodičovi dokladom o kúpe PCL. Preto odporúčame toto potvrdenie nosiť pri sebe. Vodič vás následne prepraví bezplatne. V prípade, ak sa vodičovi neviete preukázať dokladom, musíte si zakúpiť cestovných lístok a následne situáciu reklamovať v Slovak Lines.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako si vypočítam potrebný počet zón a časovú platnosť cestovného lístka?
Počet zón si vypočítate z mapky zón na adrese https://www.idsbk.sk/informacie/mapy-schemy/tarifne-zony/. Určíte si, cez koľko a cez ktoré zóny budete cestovať, a koľko vami zvolená cesta bude trvať. Podľa toho si zakúpite správny lístok. Ak budete cez niektorú zónu prechádzať viackrát, vždy sa počíta iba raz. Do výpočtu zón musíte započítať aj zónu, ktorou autobus len prechádza a nemá tam zastávku. Upozorňujeme ale, že zóna 100 sa započítava ako dve zóny.
Pomohla vám táto odpoveď?
Budem platiť za prepravu dieťaťa s kočíkom?
Nie. Detský kočík s dieťaťom plateniu dovozného nepodlieha.
Pomohla vám táto odpoveď?
Cestujem len po Bratislave, ako môžem využiť IDS BK?
Na cestu môžete využiť všetky cestovné lístky, ktorých platnosť zahŕňa zóny 100 a 101.
Pomohla vám táto odpoveď?
Čo je to Karnet?
Karnet je univerzálny papierový lístok s možnosťou viacnásobného využitia. Lístok má 24 políčok na označenie a cestujúci si môže označiť toľko políčok, koľko pre danú cestu potrebuje. Karnet sa tak dá využiť na 2 až 8 ciest.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možná kombinácia jednorazových cestovných lístkov IDS BK?
V autobusoch Slovak Lines nie je možné kombinovať jednorázové cestovné lístky. Cestujúci musí mať pripravené cestovné lístky na celú trasu a po skončení platnosti jedného si ihneď označiť ďalší, alebo si zakúpiť u vodiča lístok na zvyšný úsek cesty.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné v autobusoch Slovak Lines použiť SMS lístok na cestovanie v rámci Bratislavy (zóna 100 a 101)?
V autobusoch Slovak Lines s takýmto lístkom nie je možné cestovať. SMS lístky platia len vo vozidlách Dopravného podniku.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde si môžem zakúpiť cestovné lístky na jednu cestu a viac ako 6 zón, keďže v automatoch sú v ponuke len do 6 zón?
Všetky druhy cestovných lístkov si môžete zakúpiť v pokladni č. 5 a 6 na Autobusovej stanici Bratislava na Bottovej ulici č. 7 v zmysle platného cenníka. Teda aj viac ako 6-zónové a rovnako aj predplatné cestovné lístky.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem v prímestskej autobusovej doprave kombinovať PCL s papierovým cestovným lístkom na jednu cestu alebo karnetom?
Nie, pretože PCL má elektronickú podobu a po priložení na čítacie zariadenie systém vyhodnotí platnosť PCL (úsek a zóny) a automaticky dopočíta doplatok, teda rozdiel ceny, na úsek, ktorý cestujúci musí zaplatiť cez dopravnú kartu alebo v hotovosti. Systém žiaľ nevie skombinovať elektronický lístok s papierovým cestovným lístkom.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako sa počíta cena cestovného, ak cestujete do zastávky mimo IDS BK?
Cena cestovného pri ceste zo zastávky v rámci IDS BK do zastávky, ktorá je mimo územia IDS BK, sa počíta ako súčet dvoch cien. Prvou cenou je cena za zóny v rámci IDS a druhou cenou je cena za kilometrickú vzdialenosť od prvej zastávky, ktorá je mimo územia IDS BK, po cieľovú zastávku.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako sa počíta cestovné?
Pri nástupe do autobusu Slovak Lines vodičovi oznámite presný názov výstupnej zastávky. Systém automaticky vypočíta cenu cestovného, ktorá pozostáva z potrebného počtu zón a časovej platnosti. Časovú platnosť máte vyznačenú na cestovnom lístku. Cestovný lístok môžete zaplatiť v hotovosti alebo dopravnou kartou. Pri platbe dopravnou kartou sa poskytuje zľava 10 % z cestovného. V prípade použitia papierového cestovného lístka je potrebné označiť ho v označovači a následne sa preukázať vodičovi, ktorý v prípade, že je cestovný lístok zakúpený na potrebný počet zón a časovú platnosť, vytlačí už len registračnú potvrdenku. V prípade, ak cestujúci nemá zakúpený papierový CL na potrebný počet zón a časovú platnosť, musí u vodiča doplatiť za chýbajúci úsek cesty.
Pomohla vám táto odpoveď?
Prečo je rozdielna cena pre rovnaký úsek cesty?
Cena cestovného je odvodená od počtu použitých zón a jazdnej doby v rámci týchto zón. Ak má spoj v zmysle platného cestovného poriadku dĺžku jazdnej doby do 15 minút, je cena základného cestovného 2-zónového cestovného lístka pri platbe v hotovosti 0,70 €. Ak má spoj v zmysle platného cestovného poriadku dĺžku jazdnej doby do 30 minút, je cena základného cestovného 2-zónového cestovného lístka 0,90 €. Aj keď cestujete iba v 2 zónach a pre tento úsek nie je dostačujúca jazdná doba 30-minútového lístka, je vydaný 3-zónový CL pre 60 minút v cene 1,20 €. To, že na rovnakom úseku nie je rovnaká časová platnosť cestovného lístka, vychádza z cestovného poriadku, kde nie je možné dĺžku jazdnej doby spolu s manipuláciou stanoviť pre jednotlivé trasy ako paušálnu na všetky vykonávané spoje na príslušných linkách. Vplyv na uvedené má dopravná situácia v jednotlivých časových polohách, frekvencia cestujúcich, počet obsluhovaných zastávok na spoji, dĺžka spoja a podobne.
Pomohla vám táto odpoveď?
Prečo sa zóna 100 počíta dvakrát?
Zóna 100 je väčšia ako ostatné zóny a je v nej odjazdená aj takmer polovica kilometrov v rámci IDS BK. Tieto skutočnosti na nevyhnutne zohľadňujú aj v cene cestovného lístka. Keďže ale rovnaký lístok možno využiť pri ceste v rámci Bratislavy, pri ceste z Bratislavy do regiónu, ale aj pri ceste výhradne v regióne, je treba zohľadniť nerovnováhu veľkosti a sily jednotlivých zón. Podobnú dvojnásobnú cenovú váhu má centrálna dopravná zóna napríklad aj v Prahe.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké druhy cestovných lístkov sú k dispozícii v IDS BK?
Cestovné lístky na jednu cestu sú vydávané v papierovej alebo elektronickej podobe. Platia pre jednu cestu na všetkých linkách vrátane nočných a môžete s nimi ľubovoľne prestupovať. Vaša cesta môže byť v rámci platnosti cestovného lístka aj spiatočná. Platnosť je stanovená počtom alebo zoznamom zón a časom. Môžete tak cestovať v stanovenom počte zón alebo v uvedených zónach a to až do doby konca časovej platnosti. Denné cestovné lístky sú výhodné, ak v daný deň cestujete viac ako trikrát. Predplatné cestovné lístky sú najvýhodnejšou voľbou pre každodenné opakované cesty. Majú elektronickú podobu vo forme zápisu do čipu karty. Dovozné sa používa na prepravu batožiny, psov a bicyklov. Všetky druhy cestovných lístkov platia u všetkých zapojených dopravcov v IDS BK.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké mám možnosti, ak cestujem každodenne z regiónu do Bratislavy?
Pri každodennom cestovaní je pre vás najvýhodnejšie zakúpiť si predplatný cestovný lístok (PCL). Zo schémy zón si môžete vybrať tie, cez ktoré budete cestovať. Napríklad pri ceste z Pezinka to sú zóny 520, 510, 101 a 100. Cena predplatného cestovného lístka závisí od počtu zón a od dĺžky jeho platnosti. Dĺžka platnosti PCL môže byť 7, 30, 90 alebo 365 dní.
Pomohla vám táto odpoveď?
Aké mám možnosti, ak cestujem len v regióne?
Vďaka prestupnej zónovej tarife môžete s vašim cestovným lístkom v rámci jeho platnosti ľubovoľne prestupovať medzi regionálnymi spojmi. Ak cestujete pravidelne, je pre vás výhodnejšie zakúpiť si predplatný cestovný lístok pre vami využívané zóny.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako postupovať v prípade nefunkčnosti označovača cestovných lístkov?
Ak je nefunkčné zariadenie na označovanie papierových cestovných lístkov, je potrebné si lístok zakúpiť priamo u vodiča v hotovosti alebo dopravnou kartou.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako postupovať v prípade, že je v autobuse nefunkčný stojček?
V prípade nefunkčnosti strojčeka je vodič povinný vydávať náhradné cestovné lístky, ktoré sa dajú uhradiť len v hotovosti. V prípade, že máte zakúpený PCL, je potrebné preukázať sa vodičovi dokladom o kúpe PCL. Preto odporúčame toto potvrdenie nosiť pri sebe. Vodič vás následne prepraví bezplatne. V prípade, ak sa vodičovi neviete preukázať dokladom, musíte si zakúpiť cestovných lístok a následne situáciu reklamovať v Slovak Lines.
Pomohla vám táto odpoveď?
Ako si vypočítam potrebný počet zón a časovú platnosť cestovného lístka?
Počet zón si vypočítate z mapky zón na adrese https://www.idsbk.sk/informacie/mapy-schemy/tarifne-zony/. Určíte si, cez koľko a cez ktoré zóny budete cestovať, a koľko vami zvolená cesta bude trvať. Podľa toho si zakúpite správny lístok. Ak budete cez niektorú zónu prechádzať viackrát, vždy sa počíta iba raz. Do výpočtu zón musíte započítať aj zónu, ktorou autobus len prechádza a nemá tam zastávku. Upozorňujeme ale, že zóna 100 sa započítava ako dve zóny.
Pomohla vám táto odpoveď?
Budem platiť za prepravu dieťaťa s kočíkom?
Nie. Detský kočík s dieťaťom plateniu dovozného nepodlieha.
Pomohla vám táto odpoveď?
Cestujem len po Bratislave, ako môžem využiť IDS BK?
Na cestu môžete využiť všetky cestovné lístky, ktorých platnosť zahŕňa zóny 100 a 101.
Pomohla vám táto odpoveď?
Čo je to Karnet?
Karnet je univerzálny papierový lístok s možnosťou viacnásobného využitia. Lístok má 24 políčok na označenie a cestujúci si môže označiť toľko políčok, koľko pre danú cestu potrebuje. Karnet sa tak dá využiť na 2 až 8 ciest.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možná kombinácia jednorazových cestovných lístkov IDS BK?
V autobusoch Slovak Lines nie je možné kombinovať jednorázové cestovné lístky. Cestujúci musí mať pripravené cestovné lístky na celú trasu a po skončení platnosti jedného si ihneď označiť ďalší, alebo si zakúpiť u vodiča lístok na zvyšný úsek cesty.
Pomohla vám táto odpoveď?
Je možné v autobusoch Slovak Lines použiť SMS lístok na cestovanie v rámci Bratislavy (zóna 100 a 101)?
V autobusoch Slovak Lines s takýmto lístkom nie je možné cestovať. SMS lístky platia len vo vozidlách Dopravného podniku.
Pomohla vám táto odpoveď?
Kde si môžem zakúpiť cestovné lístky na jednu cestu a viac ako 6 zón, keďže v automatoch sú v ponuke len do 6 zón?
Všetky druhy cestovných lístkov si môžete zakúpiť v pokladni č. 5 a 6 na Autobusovej stanici Bratislava na Bottovej ulici č. 7 v zmysle platného cenníka. Teda aj viac ako 6-zónové a rovnako aj predplatné cestovné lístky.
Pomohla vám táto odpoveď?
Môžem v prímestskej autobusovej doprave kombinovať PCL s papierovým cestovným lístkom na jednu cestu alebo karnetom?
Nie, pretože PCL má elektronickú podobu a po priložení na čítacie zariadenie systém vyhodnotí platnosť PCL (úsek a zóny) a automaticky dopočíta doplatok, teda rozdiel ceny, na úsek, ktorý cestujúci musí zaplatiť cez dopravnú kartu alebo v hotovosti. Systém žiaľ nevie skombinovať elektronický lístok s papierovým cestovným lístkom.
Pomohla vám táto odpoveď?

Chcete byť prvý,
kto bude vedieť o blížiacich sa akciách?

Pripojte sa k odoberaniu našich noviniek e-mailom a my vám o tom všetkom určite povieme

E-mail je povinný

Súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a produktoch

Pre prihlásenie k odberu noviniek musíte najprv súhlasiť so spracovaním vašich údajov

Ďakujeme za prihlásenie
k odberu noviniek
Copyright 2018 Slovak Lines, a.s. | Created by ljstudiocreatives